Velkommen til TUPVAK

Projektet ”Vurdering af kunnen mod nye job”, har fået midler fra den tværgående udviklingspulje i 2012 (TUP 2012).

Projektets formål er følgende:

  • Formulering og forankring af en styrket strategisk prioritering af IKV-indsatsen på skoleplan, som indebærer regional udmøntning
  • Udvikling af redskaber og kompetencer på faglærerniveau, som styrker en forståelse af IKV-indsatsen som en strategisk ressource
  • Styrkelse af samarbejdet mellem virksomhedssiden og de projektdeltagende VEU-centre, så IKV indsatsen tænkes ind som en strategisk ressource for arbejdsmarkedet, virksomheder og medarbejder
  • Opsamling evaluering og formidling.

Læs fakta om projektet her:
Faktaark

 

Projektet blev afsluttet med en konference den 24. april 2014 på Sørup Herregaard.
Se program, præsentationer og billeder her

 

Panorama Theme by Themocracy